• Gizli içerikleri açmak için anlamsız yorum yapmak, script isteğinde bulunmak ve link kısaltmak BAN sebebidir.

bitki ekolojisi

  1. Reisci

    Bitki Bilimi Nedir? Bitki Anatomisi ve Bitki Ekolojisi Hakkında

    Botanik veya bitki bilimi, bitki biyolojisi, fitoloji olarak adlandırılan Biyolojinin bir dalı ve bitkilerle ilgilenen bir biyoloji dalıdır. Botanikçi, botanikçi veya fitolog, bu alanda uzmanlaşmış bilim adamlarına denmektedir. “botanik” terimi; Mera, ot veya yem anlamına gelen Yunanca botanē...
Üst