• Gizli içerikleri açmak için anlamsız yorum yapmak, script isteğinde bulunmak ve link kısaltmak BAN sebebidir.

pdo crud

  1. Turkay

    Php Script PDO Crud v5.1 - Veritabanı Yönetimi

    Kod örneği Özellik Çok kolay sözdizimi ve varsayılan crud işlemleri için sadece 2 satır kod Doğrudan veritabanından form oluşturma Kullanıcı erişim yönetimi İç içe geçmiş tablo ve Sekmelerdeki iç içe geçmiş tablo desteği Sol birleştirme işlemini destekler Doğrudan veritabanı...
Üst