• Gizli içerikleri açmak için anlamsız yorum yapmak, script isteğinde bulunmak ve link kısaltmak BAN sebebidir.

php pdo

  1. Reisci

    PHP PDO Kullanarak Güvenlik Açıklarını Kapatma|Kod Yapısı Açıkları

    Merhaba arkadaşlar Öncelikle güvenlik için veritabanı bağlantısında pdo kullanmaya özen gösterin. Çünkü sql açıklarının baş düşmanı prepare'dır. Örnek olursa PHP: $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO personel (adi, soyadi, dogumtarihi) VALUES (?, ?, ?)"); $stmt->bind_param("sss", $adi...
Üst