[rootturkhacks.com~]
duyuru LiNK KISALTMAK / TEMA VEYA SCRiPT iSTEĞiNDE BULUNMAK YASAKTIR!
duyuru GiZLi iÇERiKLERE "asdafsdfsdf" TARZI YORUM YAPMAK BAN SEBEBIDIR !
hack forum

ASP Listbox ta seçili alanın alt alanlarının başka bir listbox'ta görüntülenmesi

#1
Listbox da veritabanından alınan veriler listelenmektedir. Buradan birisi seçildiğinde alttaki listbox da onun alt alanları listelenmektedir.


Kod:
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function formHandler(form){
var URL = document.form.site.options[document.form.site.selectedIndex].value;
window.location.href = URL;
}
</SCRIPT>
<TITLE>İlçe Listeleme</TITLE>
<META http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
</HEAD>
<BODY bgcolor=#66CCFF>
<CENTER>
<%
'----------- sayfadan gelen parametreler alınıyor.
ilkodu=Request.Form("il_kodu")
ilkodu2=Request.QueryString("il_kodu2")

if ilkodu2 <> "" then
   ilkodu=ilkodu2
end if
'------------ veri tabanı bağlantısı yapılıyor.
Set VT = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
VT.Open=("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source=" & Server.MapPath("il_ilce.mdb"))
%>
<form name="form">
<b><font size="4">İl Seçiniz :   </font></b>
<select name="site" size=1 onChange="javascript:formHandler()">
<%
'-------il adı bulunuyor.
   if ilkodu <> "" then
       SQL= "SELECT YERADI, YERKODU FROM iller WHERE YERKODU <>"&ilkodu&"" '-------illerin listelenmesi için
       Set SeciliilSeti=VT.Execute(SQL)
       il_adi=SeciliilSeti("YERADI")
       Response.Write "<OPTION Value=ilcelistele.asp?il_kodu2="&ilkodu&">"&il_adi&""
   else
       SQL= "SELECT YERADI, YERKODU FROM iller"    '-------illerin listelenmesi için
   end if
Set ilVeriSeti=VT.Execute(SQL)  ' ----   0--YERADI   1---YERKODU
Do While Not ilVeriSeti.eof
       Response.Write "<OPTION Value=ilcelistele.asp?il_kodu2="&ilVeriSeti(1)&">"&ilVeriSeti(0)&""
   ilVeriSeti.movenext
loop
%>
</select>
</form>
<%
'------------- Seçilen ilin ilçelerinin listelenmesi
if ilkodu <> "" then
   SQL2="SELECT YERADI,YERKODU FROM ilceler WHERE il_id="&ilkodu&" ORDER BY YERADI"
   Set ilceVeriSeti=VT.Execute(SQL2)
%>
   <FORM ACTION="ilcelistele.asp?il_kodu2=<%=ilkodu%>" METHOD="post"></H2>
   <p align="center"> <b><font size="4">İlçe Seçiniz : </font></b> <SELECT NAME="ilce_kodu">
   <OPTION Value="">İlçe seçiniz</Option>
   "<%
   Do While Not ilceVeriSeti.eof
       Response.Write "<OPTION Value='"&ilceVeriSeti(1)&"'>"&ilceVeriSeti(0)&""
       Response.Write "</Option>"
       ilceVeriSeti.movenext
   loop
   ilceVeriSeti.MoveFirst
%>
   </select>        
   </SELECT>
   <input type="submit" value="işlem yap" style="font-weight: bold; color:#0000FF">
   </FORM>
<%          
end if
VT.Close
Set VT=Nothing
%>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

Örnek olması açısından burada bir il seçilmekte ve o ilin ilçeleri listelenmektedir. Verilerin bir mdb dosyasında geldiği varsayılmakta ve iller ve ilceler olmak üzere iki tablonun olduğu düşünülmektedir. İlceler tabnlosunda ise bağlı olduğu ilin id'sinin olması yeterlidir. İyi çalışmalar
imza
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
brazzers premium accounts izmit escort porno beylikdüzü escort avcılar escort porno cami halısı vdcasino vdcasino giriş ilbet casino siteleri taraftarium24 ilbet giriş kurtköy escort izmir escort izmir escort izmir escort