[rootturkhacks.com~]
duyuru LiNK KISALTMAK / TEMA VEYA SCRiPT iSTEĞiNDE BULUNMAK YASAKTIR!
duyuru GiZLi iÇERiKLERE "asdafsdfsdf" TARZI YORUM YAPMAK BAN SEBEBIDIR !
hack forum

FTP Upload v0.2a

#1
Yazan: L4roXyL - Hasan AYDENİZ
Kod: FTP Upload v0.2a
Tarih: 20/11/2011
Not: Ziyaretçiler Mesajlardaki Linki Göremez.

İçerikten Tam Olarak Yararlanmak İçin Lütfen BURAYA Tıklayarak Üye Olunuz !
 dökümanıdır.

Hawkee-deki konuya Ziyaretçiler Mesajlardaki Linki Göremez.

İçerikten Tam Olarak Yararlanmak İçin Lütfen BURAYA Tıklayarak Üye Olunuz !
 bakabilirsiniz. (ingilizcedir)


Açıklama: Kodun çalışma şekli, Türkiye'de her yerde bilinen ve kullanılan (ezbere tek yol olarak bilinen) /write sistemi ile değildir. Tamamen socket bağlantı, FTP Raw Command-ları ve ftp passive(pasif modda) işlev yaptırarak, işlem yapılır. Yetkiniz dahilindeki herhangi bir FTP sunucusuna istediğiniz dosyayı yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda meraklısına iki farklı kullanım şekli sundum. İsteyen dialog-tablo üzerinden, isteyen direkt komut girerek custom-window üzerinden kodu çalıştırabilir. Kod içerisinde Binary files dosya işleme sistemini kullandım.(file handling ilede yapılabilir) Ek olarak upload edilecek dosya, boyutuna göre parça transfer etme işlemini 3 parçaya böldüm. Kısacası düşük boyutlu dosyalar ile yüksek boyutlu dosyaları upload ederken, hız konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

Ek açıklama: Custom window-da dosya upload ederken, sonlandırmak için pencereyi kapatın veya Pause/Break tuşuna basın.

Kullanım şekli: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port>
Dialog için: /sendfile d
Pencere için: /sendfile c <address> <username> <password> <dizin> <port>
Pencere örnek: /sendfile c mircscripting.net kullanıcı_adım şifrem /www 21


Dialog menüsü resmi:

[Resim: D-1.jpg]

[b]Custom window resmi:[/b]

[b][Resim: W-1.jpg][/b]


Kod:
;-----------------------------------------------------------------------------------
;FTP upload v0.2a
;l4roxyl code series - 2011,,.
;date: 20/11/2011
;use: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port>
;-----------------------------------------------------------------------------------
;started code
alias -l _input $iif($input($1-,wo,Hata) = $true,,) | dialog -v ftp_ | halt
alias _did $iif($dialog(ftp_),did -ra ftp_ 15,$iif($window(@ftp_upload),aline -c2 $v1 +++)) $1-
alias _len if ($len($1-) >= 20) { return $left($1-,20) $+ .. } | else return $1-
alias _did2 if ($dialog(ftp_)) did - $+ $1 ftp_ 5-9,13,14
alias _file_byte {
 var %_. = $file($1).size
 if (%_. < 1048576) return 9182
 if (%_. > 1048576 && %_. < 3145728) return 18364
 if (%_. > 3145728) return 55092
}
on *:keydown:@ftp_upload:*: {
 if ($keyval = 19) {
   $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
   $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
   $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
   unset %_sfile
   window -c $target
 }
}
on *:load: {
 var %e = echo -ac info +++
 %e FTP Upload v0.2a yüklendi.
 %e Kullanım: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port>
 %e Dialog için: /sendfile d
 %e Pencere için: /sendfile c <address> <username> <password> <dizin> <port>
 %e Pencere örnek: /sendfile c mircscripting.net kullanıcı_adım şifrem /public_ftp 21
 linesep
 %e l4roxyl(Hasan AYDENİZ) - http://www.mIRCScripting.net - 20/11/2011
}
on *:close:@ftp_upload: {
 $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
 $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
 $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
 unset %_sfile
}
menu status,menubar {
 FTP Upload v0.2a
 .Run: if ($dialog(ftp_)) return | sendfile d
 .About:echo -aec info +++ l4roxyl(Hasan AYDENİZ) - http://www.mircscripting.net - 20/11/2011
}
dialog -l ftp_ {
 title "FTP Upload"
 size -1 -1 94 117
 option dbu
 text "FTP Adresi:", 1, 5 7 34 8
 text "Kullanıcı Adı:", 2, 5 17 34 8
 text "Şifre/login:", 3, 5 27 34 8
 text "Port(21):", 4, 5 37 34 8
 edit "", 5, 41 6 50 10, autohs
 edit "", 6, 41 16 50 10
 edit "", 7, 41 26 50 10, pass
 edit "", 8, 41 36 50 10
 button "Gönderilecek Dosyayı Seç", 9, 4 47 86 10, flat
 text "", 10, 4 60 86 8, center
 text "Hedef Klasör:", 12, 5 71 34 8
 edit "", 13, 41 70 50 10
 button "Karşıya Yükle", 14, 4 82 86 10, flat
 text "", 15, 4 106 86 8, center
 button "İptal", 16, 4 94 86 10, flat
}
alias sendfile {
 if (!$1) {
   echo -aec info +++ Err: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> [port]
   return
 }
 if ($sock(ftp)) sockclose ftp
 if ($sock(ftp2)) sockclose ftp2
 if ($1 = d) $iif(!$dialog(ftp_),dialog -mdi ftp_ ftp_,_input Dialog zaten açık.)
 if ($1 = c) {
   if (!$6) {
     $iif($dialog(_ftp),dialog -c _ftp)
     echo -aec info +++ Err: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port>
     return
   }
   $iif(!$window(@ftp_upload),window -aCldk0 +l @ftp_upload -1 -1 300 300)
   $iif($window(@ftp_upload),clear $v1)
   $iif($dialog(ftp_),dialog -c $v1 $v1)
   %_sfile = $sfile($mircdir,Gönderilecek dosyayı seç,Seç)
   if (!%_sfile) {
     if ($window(@ftp_upload)) aline -c2 @ftp_upload Gönderilecek dosya seçilmedi.
     return
   }
   else {
     sockopen ftp $2 $iif($6,$6,21)
     var %_h = hadd -m _ftp
     %_h _user $3
     %_h _pass $4
     %_h _file $shortfn(%_sfile)
     %_h dir $iif($5,$5,/)
   }
 }
}
on *:dialog:ftp_:*:*: {
 if ($devent = close) {
   $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
   $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
   $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
   unset %_sfile
 }
 if ($devent = init) {
   $iif($window(@ftp_upload),window -c $v1)
   did -a $dname 10 Gönderilecek dosya seçilmedi.
   did -a $dname 15 Durum: Aktarım yok.
   did -a $dname 8 21
 }
 if ($devent = sclick) {
   if ($did = 16) {
     $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
     $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
     $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
     _did2 b
     dialog -c ftp_ ftp_
   }
   if ($did = 9) {
     %_sfile = $sfile($mircdir,Gönderilecek dosyayı seç,Seç)
     if (!%_sfile) {
       did -a $dname 10 Gönderilecek dosya seçilmedi.
       return
     }
     else did -ra $dname 10 Dosya: $_len($nopath(%_sfile))
   }
   if ($did = 14) {
     if (!$did($dname,5)) _input Adresi giriniz. $crlf $+ Örnek: mircscripting.net
     if (!$did($dname,6)) _input Kullanıcı adını girin.
     if (!$did($dname,7)) _input Şifre girin.
     if (!$did($dname,8)) {
       hadd -m _ftp port 21
       did -a $dname 8 21
     }
     else {
       if ($did($dname,8) !isnum) _input Port sadece rakamdan oluşur. $crlf $+ Örneğin: FTP için 21
     }
     if (!$did($dname,13)) _input Hedef klasör seçin. $crlf $+ Örnek: /www - /public_ftp - Anadizin için: /
     if (!%_sfile) _input Gönderilecek dosyayı seçin.
     if (%_sfile && $did($dname,5) && $did($dname,6) && $did($dname,7) && $did($dname,8) && $did($dname,13)) {
       $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
       $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
       $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
       hadd -m _ftp _file $shortfn(%_sfile)
       hadd -m _ftp address $did($dname,5)
       hadd -m _ftp _user $did($dname,6)
       hadd -m _ftp _pass $did($dname,7)
       hadd -m _ftp port $did($dname,8)
       hadd -m _ftp dir $did($dname,13)
       sockopen ftp $hget(_ftp,address) $iif($hget(_ftp,port),$v1,21)
       did -ra $dname 15 Durum: Bağlantı kuruluyor..
       _did2 b
     }
   }
 }
}
on *:sockopen:ftp: {
 if ($sockerr) {
   _did Durum: Bağlantı başarısız.
   _did2 e
   return
 }
}
on *:sockread:ftp: {
 if ($sockerr) {
   _did2 e
   _did Bağlantı başarısız.
   return
 }
 sockread %_data
 while ($sockbr) {
   var %_raw = $token(%_data,1,32)
   if (%_raw = 220) {
     sockwrite -n $sockname user $hget(_ftp,_user)
     _did Kullanıcı adı girildi.
   }
   if (%_raw = 331) {
     sockwrite -n $sockname pass $hget(_ftp,_pass)
     _did Şifre girildi, bekleniyor..
   }
   if (%_raw = 230) {
     sockwrite -n $sockname TYPE I
     _did Bağlantı doğrulandı.
   }
   if (%_raw = 200) sockwrite -n $sockname PASV
   if (%_raw = 227) {
     _did Pasif moda geçildi.
     var %s = $remove($token(%_data,-1,32),$chr(40),$chr(41))
     var %port = $token(%_data,5,44), %port2 = $token(%_data,6,44)
     var %port3 = $calc((%port * 2^8) + %port2)
     var %s = $replace($token(%s,1-4,44),$chr(44),$chr(46))
     sockopen ftp2 %s %port3
     sockwrite -n $sockname CWD $iif($hget(_ftp,dir),$v1,/)
   }
   if (%_raw = 250) {
     sockwrite -n $sockname STOR $nopath($longfn($hget(_ftp,_file)))
     _did Dizin seçildi: $token(%_data,-1,32)
     if ($window(@ftp_upload)) {
       aline -c2 $v1 +++ Dosya: $_len($nopath(%_sfile)) / $bytes($file(%_sfile).size).suf
     }
   }
   if (%_raw = 150) {
     _did Veri gönderme kabul edildi.
     %=t = $ctime
     var %_pos = 0, %file = $hget(_ftp,_file)
     bread %file %_pos $_file_byte(%file) &_file
     sockwrite ftp2 &_file
     hadd -m pos pos $calc(%pos + $bvar(&_file,0))
   }
   if (%_raw = 530) {
     _did Kimlik doğrulama başarısız.
     _did2 e
     .timer 1 2 _did Bağlantılar koparıldı.
   }
   if (%_raw = 226) {
     _did Dosya yüklendi.
     _did Yüklenme süresi: $duration($calc($ctime - %=t),3)
     _did2 e
     $iif($hget(_ftp),hfree $v1)
   }
   if (%_raw = 221) .timer 1 2 _did Çıkış yapıldı.
   sockread %_data
 }
 if (%_raw = 550) {
   _did Dizin bulunamadı.
   _did2 e
   $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
   $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
   _did Bağlantı koparıldı.
 }
}
on *:sockwrite:ftp2:{
 if ($sockerr) {
   _did Aktarımda sorun oluştu.
   _did2 e
   return
 }
 var %_pos = $hget(pos,pos), %_file = $hget(_ftp,_file)
 var %_p1 = $+(%,$round($calc((%_pos * 100)/ $file(%_file).size),1))
 var %_s = $bytes(%_pos,3).suf / $bytes($file(%_file).size,3).suf
 if ($dialog(ftp_)) did -ra ftp_ 15 Yük.. ( $+ %_p1 $+ ) - %_s
 if ($window(@ftp_upload)) {
   var %l = $line($v1,0) - 1
   rline -c2 $v1 $calc(%l +1) ++++ Yük.. ( $+ %_p1 $+ ) - %_s
 }
 if (%_pos < $file(%_file).size) {
   bread %_file %_pos $_file_byte(%_file) &_file
   sockwrite $sockname &_file
   hadd -m pos pos $calc(%_pos + $bvar(&_file,0))
 }
 else {
   sockclose $sockname
   sockwrite -n ftp QUIT
 }
}
imza
[Resim: Z93lN0.gif]
Alıntı
#2
Eline sağlık.
imza
[Resim: Z93lN0.gif]
Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım.
Alıntı
#3
Teşekkürler
imza
Kırık link ve kural ihlallerini ihbar ediniz
[Resim: QP9DEZ.jpg]
Alıntı
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
brazzers premium accounts izmit escort porno beylikdüzü escort avcılar escort porno cami halısı vdcasino vdcasino giriş ilbet casino siteleri taraftarium24 ilbet giriş kurtköy escort izmir escort izmir escort izmir escort