Hoşgeldin Misafir

Cevat Rifat Atilhan

CyberHawk

CyberHawk

WebMaster
Adana
12 Ara 2018
16,128 Mesaj

Aktiflik

Seviye

Deneyim

TIM / GÖREV:
1892 senesinde İstanbul'da Vefada dünyaya gelmiştir. Babası Rifat Paşa Şam mutasarrıfıdır. Çocukluğunun ilk yılları Şam'da geçmiştir. Daha sonra İstanbul'a gelerek Fatih İptidaisine (İlkokul) başlamıştır. İlkokulu bitirdikten sonra baba mesleği olan askerliğe tercih ederek Kuleli Askeri Lisesine girmiştir.
Teğmenliğinin ilk günlerinde ilk vazifesini alarak Arnavutluk harekatına iştirak etmiştir. Edirne muhasarasında esir düşerek başlayan, iki sene sürüp giden Bulgar esareti..
Birinci Dünya Savaşının başlaması ile Mersinli Cemal Paşanın emrine verilerek Sina ve Filistin Cephelerinde yaptığı kahramanlıklarla tebarüz etmiştir. Bu cephelerde gösterdiği kahramanlıklar neticesi dördüncü ordu zat işleri müdürlüğü vazifesi ile taltif edilmiştir.
Birinci cihan harbinin aleyhimize neticelenmesi üzerine Mersinli Cemal Paşa ile Konya'ya gelerek Milli cephenin kuruluşunda büyük faydaları oluyor. İlk milli temsilci olarak Halife Sultan Vahidüddin ile görüşüyor. Halifenin makamından ayrılışında Ferit Paşa kabinesinin bir komplosuna gelerek tevkif ediliyor. Bekir Ağa bölüğüne hapsedilerek idama mahkum ediliyor. Takdiri ilahinin büyük bir lütfü keremi olarak Mersinli Cemal Paşa'nın Ferit Paşa kabinesini devirerek harbiye nazırı olması neticesinde iki saat farkı ile idamdan kurtularak harbiye nazırının yaveri oluyor.
Kurtuluş savaşında büyük vazifesini alarak Zonguldak- Bartın ve Havalisi Cepheleri kumandanlığına terfiyen tayin ediliyor ve muntazam Fransız ordusunu olduğu yerde mıhlayarak üzerine verilen vazifeyi muvaffakiyetle başarıyor.
Kurtuluş savaşının zaferle neticelenmesi üzerine ordudan ayrılarak yazı hayatına intisap etmiştir. Ölümüne kadar devam edecek olan hayatının bu ikinci döneminde pek çok ızdıraplı günler geçirmiştir.
1942 yılında zamanın hükümeti tarafından hükümet darbesi hazırlanıyor gerekçesi ile tevkif edilerek 11 ay hapsediliyor. Mareşal Fevzi Çakmak'ın bizzat yaptırdığı tahkikat neticesi masum olduğu kesin olarak anlaşılarak serbest bırakılıyor. 1952 yılında ise Malatya'da yahudi dönmesi Ahmet Emin Yalman'a yapılan suikastın sanki sorumlusu olarak tekrar tevkif edilerek 11 ay 15 gün süren ikinci mevkufiyetini tamamlıyor.
Yazı hayatını 74 dev eser ve onbinleri aşkın makaleleri ile süsleyerek idealistleri arasında Ortadoğunun Hitler'i olarak tanınıyor.
1964 yılı ağustos ayında Somali'de toplanan İslam Devletleri Kongresine davet edilerek Kongrenin İcra Komitesi başkanlığına seçiliyor. Bu vazife merhumun son büyük vazifelerinden olmuştur.
4 Şubat 1967 günü geçirdiği kalp krizi neticesi CENAB-I ALLAH'ın rahmetine mazhar olmuştur.
Allah Rahmet eylesin, makamı cennet olsun.
Amin


CEVAT RIFAT ATİLHAN'IN 74 ESERİNDEN BİR KISMI
1 Ey Türk! Düşmanını Tanı!
2 İslamı Saran Tehlike ve Siyonizim
3 İğneli Fıçı-Tarih Boyunca Yahudi Mezalimi-
4 Masonluk Nedir? Tarihte ve Günümüzde Masonluk
5 Türk Oğlu! Düşmanını Tanı!
6 Bütün Açıklığıyla İnönü Savaşları ve Gerçek Kahramanlar
7 Menemen Hadisesinin İç Yüzü
8 Sultan Abdulhamid Han Ve İttihatı Terakkicilerin Cinayetleri
9 Yahudiler Dünyayı Nasıl İstila Ediyorlar?
10 Medeniyetin Batışı
11 Siyonizm ve Protokolları
12 Tarih Boyunca İslam Hakimiyeti ve Uğradığı Suikastlar
13 Gizli Devlet ve Fesat Programı
14 Tarihte ve Günümüzde Masonluk
15 İslam ve Beni İsrail
16 Dünya İstilacıları
17 Çağ Açan Hükümdar FATİH
18 31 Mart Faciası 19 Türk! İşte Düşmanın
20 Musa Dağı
21 Suzili bermanın Hatıra Defteri
22 Filistin Cephesinde Yahudi Casusları
23 Farmasonluk Nedir? 24 Sina Cephesinde Yahudi Casusları
25 Dünya İhtilalcileri İsrail
26 Farmasonluk İnsanlığın Kanseri
27 Farmasonlar İslamiyeti ve Türklüğü yıkmak İçin Nasıl Çalıştılar
28 İstiklal Harbinde Sarıklı Kahramanlar

http://atilhan.4t.com adresinden alınmıştır.

ESERLERİ

1.Musa Dağı
Bütün Eserleri 2
Cevat Rıfat Atilhan
Sinan Yayınevi

2.Suzy Liberman
Yahudi Casusu
Bütün Eserleri 1
Cevat Rıfat Atilhan
Sinan Yayınevi
 
Geri
Üst