Hoşgeldin Misafir

Cuburî Aşireti

CyberHawk

CyberHawk

WebMaster
Adana
12 Ara 2018
16,128 Mesaj

Aktiflik

Seviye

Deneyim

TIM / GÖREV:
Arap kahtanı grubuna mensup bir aşirettir. Sahabelerinden Amr İbni Madikerb'in mensup olduğu aşirettir. Ben-i Şuban aşireti ile uzun ve maceralı bir savaşları vardır. Her iki aşiret birbirlerinin ezeli düşmanları olarak var olagelmiştir. Günümüzde Urfa,Mardin Nusaybin, çağcaç nehri, habur civarında yaşamaktadırlar. 1900 lü yıllardaki Nufusunun 14000 civarında olduğu söylenmektedir (Ziya gökalp K A.H.S.T sh 76) Cubur aşireti bilindiği uzere kahtanı olup hımyeri kabilesine mensuptur. Asıl vatanları necitten şam topraklarına ve botana (Mezopotamya ) hicret etmişlerdir. İrak içlerine kadar bil hassa Fırat sahillerine yerleşmiş Ziraati çok seven bir aşirettir. Hatta 19. asırda denilebilirki habur ve civarında hem göçebe hem yerleşik halde bölgenin en meşhur ziraatçileri idi. Nusaybindeki Cubur aşireti kendi arasında 13 kabileye ayrılır. Bunlar Elmehaş, el hezim, ebuhattab, elmuammere, el sebih, alali, ebu mâni’i el maşahide, ebumen, şeyh isa, el hasun, el hebakil dir.
Türkiyedeki kısmın uzun süre reisliğini Salih el muhlim yapmıştır.(Hicri 1351) Abdulhamid han döneminde paşalık unvanı alan Salt-Muslit paşa olarak tanınan bu zat gayet zeki biri idi (aşairu Şam sayfa 644 ) Salih El Muhlim 40 defa evlenmiştir. Çocukları o kadar kalabalıktı ki bazılarını tanımazmış, Analarından sorarmış. Kendisinin ölümünden sonra aşiretin idaresini Oğlu Cemil Bey üstlenmniştir. Kendisine karşı çıkan kardeşi Abdulaziz ile uzun süre uğraşmak zorunda kalmış, daha sonra aşiret iki kısma ayrılmıştır. Güney ve kuzey cuburları olarak adlandırılmışlardır. Abdulaziz kuzey ceuburlarına başkanlık yapmış Cemil ise güneydekilerine reislik yapmıştır. Abdulazizin Kamışlı ile hasıca arasında Kendi adına bir idare konağı bulunmaktadır Adına Kasri Abdulaziz derler. Abdulhamit döneminde kendilerine hamidiye alayı kurma yetkisi verilmiştir. Günümüzdeki sayılarının 7000 aile üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Suriyede gayet kuvetlidirler Hatta Hasice kazasından bir milletvekilleri de Suriye Millet meclisindedir. İraktaki Cubur kısmı genelde Musulun kuzeyine Tıl afer civarına yerleşmiştir. Bazı kısımları tikrit civarındadır. Türkiyedeki köyleri nusaybinin güneyinden 20 km sonra başlayıp Cağcağ nehri, habur, ceylanpınar, tıl raman, Şeyh samad mevkisine kadar devam eder.
 
Geri
Üst