• Gizli içerikleri açmak için anlamsız yorum yapmak, kışkırtıcı davranışlarda bulunmak ve link kısaltmak BAN sebebidir.

Ioncube 1 dosya decode ihityacım var

Symbolic07

Üye
Katılım
27 Eki 2022
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1

tek php dosya decode için yardım edebilecek varsa çok sevinirim.
Selamlar
 
Selam,
Normalde tek dosya yollayarak decode isteyenlerin işlemlerini yapmıyorum ama bu seferlik böyle olsun. :) scripti DM üzerinden bekliyorum :)

PHP:
<?php
if (!defined("INC")) {
  exit("Bu dosyaya direkt erisim engellenmiştir!");
}
require_once "database.php";
date_default_timezone_set("Europe/Istanbul");
$tarih = date("Y-m-d");
$saat = date("H:i:s");
$site = ayar("site_http") . ayar("site_www") . ayar("site_url");
$sitelogo = ayar("site_logo");
$gsitekey = ayar("goog_sitekey");
$gssecretkey = ayar("google_secret");
$haritakom = ayar("harita_konum");
$sonekhaber = ayar("son_ek_haber");
$sonekvideo = ayar("son_ek_video");
$avitrin = ayar("avitrin");
$kvitrin = ayar("kvitrin");
$ustsiradayim = ayar("ustsiradayim");
$kalinyazi = ayar("kalinyazi");
$acilacil = ayar("acilacil");
$fiyatidusenler = ayar("fiyatidusenler");
if (ayar("site_www") == "") {
  if (substr($_SERVER["HTTP_HOST"], 0, 4) == "www.") {
    header("Location: http" . (isset($_SERVER["HTTPS"]) && $_SERVER["HTTPS"] == "on" ? "s" : "") . "://" . substr($_SERVER["HTTP_HOST"], 4) . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
    exit;
  }
} else {
  if (substr($_SERVER["HTTP_HOST"], 0, 4) != "www.") {
    header("Location: http" . (isset($_SERVER["HTTPS"]) && $_SERVER["HTTPS"] == "on" ? "s" : "") . "://www." . substr($_SERVER["HTTP_HOST"], 0) . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
    exit;
  }
}
if (ayar("site_http") == "https://" && (!isset($_SERVER["HTTPS"]) || $_SERVER["HTTPS"] == "")) {
  $redirect = "https://" . str_replace(ayar("site_www"), "", $_SERVER["HTTP_HOST"]) . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
  header("Location: " . $redirect);
}
sslyonver(ayar("kod"));
function ayar($bilgi)
{
  global $db;
  $sor = $db->table("dbo_siteayar")->select($bilgi)->limit(1)->getRow();
  return $sor->{$bilgi};
}
function sosyal($bilgi)
{
  global $db;
  $sor = $db->table("dbo_sosyalmedya")->select($bilgi)->limit(1)->getRow();
  return $sor->{$bilgi};
}
function haritam($ilbilgi, $ilid)
{
  global $db;
  $ilsor = $db->table("dbo_il")->select($ilbilgi)->where("il_id", "=", $ilid)->getRow();
  return $ilsor->{$ilbilgi};
}
function EczSehir($bilgim, $sehir)
{
  global $db;
  $sorx = $db->table("dbo_il")->select($bilgim)->where("il_id", "=", $sehir)->getRow();
  return $sorx->{$bilgim};
}
function EczIlce($bilgim, $ilce)
{
  global $db;
  $sorx = $db->table("dbo_ilce")->select($bilgim)->where("ilce_id", "=", $ilce)->getRow();
  return $sorx->{$bilgim};
}
function sec_session_start()
{
  $domain = $site;
  $session_name = "sec_session_id";
  $secure = false;
  $httponly = true;
  ini_set("session.use_only_cookies", 1);
  $cookieParams = session_get_cookie_params();
  session_set_cookie_params($cookieParams["lifetime"], $cookieParams["path"], $domain, $secure, $httponly);
  session_name($session_name);
  session_start();
}
function yuzde($a, $b)
{
  $sonuc = $a / $b * 100 - 100;
  return ceil($sonuc);
}
function kazanc($a, $b)
{
  $sonuc = $a - $b;
  $temizle = str_replace("-", "", $sonuc);
  return $temizle;
}
function karistir($arr)
{
  $keys = [];
  foreach ($arr as $key => $value) {
    $keys[] = $key;
  }
  $i = count($keys) - 1;
  while (1 <= $i) {
    $r = mt_rand(0, $i);
    if ($r != $i) {
      $tmp = $keys[$i];
      $keys[$i] = $keys[$r];
      $keys[$r] = $tmp;
    }
    --$i;
  }
  $result = [];
  foreach ($keys as $key) {
    $result[$key] = $arr[$key];
  }
  return $result;
}
function ilanislem($command, $page)
{
  global $db;
  $explode = explode("**", $command);
  for ($i = 0; $i <= count($explode) - 1; $i++) {
    $sql_query[$i] = $db->customQuery($explode[$i]);
    if ($sql_query[$i]) {
      $sql_response[$i] = 1;
    } else {
      $sql_response[$i] = 0;
    }
  }
}
function esc_url($url)
{
  if ("" == $url) {
    return $url;
  }
  $url = preg_replace("|[^a-z0-9-~+_.?#=!&;,/:%@\$\\|*'()\\x80-\\xff]|i", "", $url);
  $strip = ["%0d", "%0a", "%0D", "%0A"];
  $url = (string) $url;
  $count = 1;
  while ($count) {
    $url = str_replace($strip, "", $url, $count);
  }
  $url = str_replace(";//", "://", $url);
  $url = htmlentities($url);
  $url = str_replace("&amp;", "&#038;", $url);
  $url = str_replace("'", "&#039;", $url);
  if ($url[0] !== "/") {
    return "";
  }
  return $url;
}
function getRealIpAddr()
{
  if (!empty($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"])) {
    $ip = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"];
  } else {
    if (!empty($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"])) {
      $ip = $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
    } else {
      $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
    }
  }
  return $ip;
}
function randomsayi()
{
  $rand = substr(md5(uniqid(time())), 0, 10);
  return $rand;
}
function curl($url, $post = false)
{
  $user_agent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; tr; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6";
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, $post ? true : false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post ? $post : false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent);
  $icerik = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $icerik;
}
function cevirtarih($tarih)
{
  $parcala = explode("-", $tarih);
  $yeni_tarih = $parcala[2] . "-" . $parcala[1] . "-" . $parcala[0];
  return $yeni_tarih;
}
function addhttp($url)
{
  return substr($url, 0, 7) == "http://" || substr($url, 0, 8) == "https://" ? $url : "http://" . $url;
}
function kisalt($metin, $uzunluk)
{
  $metinBoyut = strlen($metin);
  if ($uzunluk < $metinBoyut) {
    $metin = substr($metin, 0, $uzunluk) . "...";
    $metin_son = strrchr($metin, " ");
    $metin = str_replace($metin_son, " ...", $metin);
  }
  return $metin;
}
function yonver($url)
{
  if (!headers_sent()) {
    header("Location: " . $url);
    exit;
  }
  echo "<script type=\"text/javascript\">";
  echo "window.location.href=\"" . $url . "\";";
  echo "</script><noscript>";
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=" . $url . "\" />";
  echo "</noscript>";
  exit;
}
function alert($tip, $mesaj, $nereye, $sure)
{
  $bilgi = "<br><div class=\"col-sm-12 col-md-12 col-xs-12\" style=\"padding-left:0px; padding-right:0px;\">\r\n\t\t\t\t <div class=\"alert alert-" . $tip . " alert-dismissable\">\r\n\t\t\t\t\t<strong>" . $mesaj . "</strong> Lütfen Bekleyin, Yönlendiriliyorsunuz.\r\n\t\t\t\t\t<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"" . $sure . ";URL=" . $nereye . "\" />\r\n\t\t\t\t </div>\r\n\t\t\t\t </div>";
  return $bilgi;
}
function bilgi($tip, $mesaj)
{
  $bilgi = "<div class=\"col-sm-12 col-md-12 col-xs-12\" style=\"padding-left:0px; padding-right:0px;\">\r\n\t\t\t\t <div class=\"alert alert-" . $tip . "\">\r\n\t\t\t\t\t<strong style=\"font-size:13px;\"><center>" . $mesaj . "</center></strong>\r\n\t\t\t\t </div>\r\n\t\t\t\t </div>";
  return $bilgi;
}
function seo($str, $options = [])
{
  $str = mb_convert_encoding((string) $str, "UTF-8", mb_list_encodings());
  $defaults = ["delimiter" => "-", "limit" => NULL, "lowercase" => true, "replacements" => [], "transliterate" => true];
  $options = array_merge($defaults, $options);
  $char_map = ["À" => "A", "Á" => "A", "Â" => "A", "Ã" => "A", "Ä" => "A", "Å" => "A", "Æ" => "AE", "Ç" => "C", "È" => "E", "É" => "E", "Ê" => "E", "Ë" => "E", "Ì" => "I", "Í" => "I", "Î" => "I", "Ï" => "I", "Ð" => "D", "Ñ" => "N", "Ò" => "O", "Ó" => "o", "Ô" => "O", "Õ" => "O", "Ö" => "O", "Ő" => "O", "Ø" => "O", "Ù" => "U", "Ú" => "U", "Û" => "U", "Ü" => "U", "Ű" => "U", "Ý" => "Y", "Þ" => "TH", "ß" => "ss", "à" => "a", "á" => "a", "â" => "a", "ã" => "a", "ä" => "a", "å" => "a", "æ" => "ae", "ç" => "c", "è" => "e", "é" => "e", "ê" => "e", "ë" => "e", "ì" => "i", "í" => "i", "î" => "i", "ï" => "i", "ð" => "d", "ñ" => "n", "ò" => "o", "ó" => "o", "ô" => "o", "õ" => "o", "ö" => "o", "ő" => "o", "ø" => "o", "ù" => "u", "ú" => "u", "û" => "u", "ü" => "u", "ű" => "u", "ý" => "y", "þ" => "th", "ÿ" => "y", "©" => "(c)", "Α" => "A", "Β" => "B", "Γ" => "G", "Δ" => "D", "Ε" => "E", "Ζ" => "Z", "Η" => "H", "Θ" => "8", "Ι" => "I", "Κ" => "K", "Λ" => "L", "Μ" => "M", "Ν" => "N", "Ξ" => "3", "Ο" => "O", "Π" => "P", "Ρ" => "R", "Σ" => "S", "Τ" => "T", "Υ" => "Y", "Φ" => "F", "Χ" => "X", "Ψ" => "PS", "Ω" => "W", "Ά" => "A", "Έ" => "E", "Ί" => "I", "Ό" => "O", "Ύ" => "Y", "Ή" => "H", "Ώ" => "W", "Ϊ" => "I", "Ϋ" => "Y", "α" => "a", "β" => "b", "γ" => "g", "δ" => "d", "ε" => "e", "ζ" => "z", "η" => "h", "θ" => "8", "ι" => "i", "κ" => "k", "λ" => "l", "μ" => "m", "ν" => "n", "ξ" => "3", "ο" => "o", "π" => "p", "ρ" => "r", "σ" => "s", "τ" => "t", "υ" => "y", "φ" => "f", "χ" => "x", "ψ" => "ps", "ω" => "w", "ά" => "a", "έ" => "e", "ί" => "i", "ό" => "o", "ύ" => "y", "ή" => "h", "ώ" => "w", "ς" => "s", "ϊ" => "i", "ΰ" => "y", "ϋ" => "y", "ΐ" => "i", "Ş" => "S", "İ" => "I", "Ğ" => "G", "ş" => "s", "ı" => "i", "ğ" => "g", "А" => "A", "Б" => "B", "В" => "V", "Г" => "G", "Д" => "D", "Е" => "E", "Ё" => "Yo", "Ж" => "Zh", "З" => "Z", "И" => "I", "Й" => "J", "К" => "K", "Л" => "L", "М" => "M", "Н" => "N", "О" => "O", "П" => "P", "Р" => "R", "С" => "S", "Т" => "T", "У" => "U", "Ф" => "F", "Х" => "H", "Ц" => "C", "Ч" => "Ch", "Ш" => "Sh", "Щ" => "Sh", "Ъ" => "", "Ы" => "Y", "Ь" => "", "Э" => "E", "Ю" => "Yu", "Я" => "Ya", "а" => "a", "б" => "b", "в" => "v", "г" => "g", "д" => "d", "е" => "e", "ё" => "yo", "ж" => "zh", "з" => "z", "и" => "i", "й" => "j", "к" => "k", "л" => "l", "м" => "m", "н" => "n", "о" => "o", "п" => "p", "р" => "r", "с" => "s", "т" => "t", "у" => "u", "ф" => "f", "х" => "h", "ц" => "c", "ч" => "ch", "ш" => "sh", "щ" => "sh", "ъ" => "", "ы" => "y", "ь" => "", "э" => "e", "ю" => "yu", "я" => "ya", "Є" => "Ye", "І" => "I", "Ї" => "Yi", "Ґ" => "G", "є" => "ye", "і" => "i", "ї" => "yi", "ґ" => "g", "Č" => "C", "Ď" => "D", "Ě" => "E", "Ň" => "N", "Ř" => "R", "Š" => "S", "Ť" => "T", "Ů" => "U", "Ž" => "Z", "č" => "c", "ď" => "d", "ě" => "e", "ň" => "n", "ř" => "r", "š" => "s", "ť" => "t", "ů" => "u", "ž" => "z", "Ą" => "A", "Ć" => "C", "Ę" => "e", "Ł" => "L", "Ń" => "N", "Ś" => "S", "Ź" => "Z", "Ż" => "Z", "ą" => "a", "ć" => "c", "ę" => "e", "ł" => "l", "ń" => "n", "ś" => "s", "ź" => "z", "ż" => "z", "Ā" => "A", "Ē" => "E", "Ģ" => "G", "Ī" => "i", "Ķ" => "k", "Ļ" => "L", "Ņ" => "N", "Ū" => "u", "ā" => "a", "ē" => "e", "ģ" => "g", "ī" => "i", "ķ" => "k", "ļ" => "l", "ņ" => "n", "ū" => "u"];
  $str = preg_replace(array_keys($options["replacements"]), $options["replacements"], $str);
  if ($options["transliterate"]) {
    $str = str_replace(array_keys($char_map), $char_map, $str);
  }
  $str = preg_replace("/[^\\p{L}\\p{Nd}]+/u", $options["delimiter"], $str);
  $str = preg_replace("/(" . preg_quote($options["delimiter"], "/") . "){2,}/", "\$1", $str);
  $str = mb_substr($str, 0, $options["limit"] ? $options["limit"] : mb_strlen($str, "UTF-8"), "UTF-8");
  $str = trim($str, $options["delimiter"]);
  return $options["lowercase"] ? mb_strtolower($str, "UTF-8") : $str;
}
function guvenlik($q)
{
  $q = stripslashes($q);
  $q = str_replace("**/", "", $q);
  $q = str_replace("/**", "", $q);
  $q = str_replace("0x3a", "", $q);
  $q = str_replace("DR/**/OP/", "", $q);
  $q = str_replace("/*", "", $q);
  $q = str_replace("--", "", $q);
  $q = str_replace("||", "", $q);
  $q = str_replace("' #", "", $q);
  $q = str_replace("++", "", $q);
  $q = str_replace("*/", "", $q);
  $q = str_replace("or 1=1", "", $q);
  $q = str_replace("'1'='1", "", $q);
  $q = str_replace("S@BUN", "", $q);
  $q = str_replace("../", "", $q);
  $q = str_replace("OR%", "", $q);
  $q = str_replace("1,1", "", $q);
  $q = str_replace("%27", "", $q);
  $q = str_replace("%22", "", $q);
  $q = str_replace("%0A", "", $q);
  $q = str_replace("%0D", "", $q);
  $q = str_replace("%3C", "", $q);
  $q = str_replace("%3E", "", $q);
  $q = str_replace("%00", "", $q);
  $q = str_replace("echo.*kae", "", $q);
  $q = str_replace("=%27\$", "", $q);
  $q = str_replace("%2e%2e", "", $q);
  $q = str_replace("\"", "", $q);
  $q = str_replace("%", "", $q);
  $q = str_replace("`", "", $q);
  $q = str_replace("’", "", $q);
  $q = str_replace("'", "", $q);
  $q = str_replace("-", "-", $q);
  $q = str_replace("%", "", $q);
  $q = str_replace("<", "", $q);
  $q = str_replace(">", "", $q);
  return $q;
}
function pasifguvenlik($b)
{
  $b = str_replace("iframe", "", $b);
  $b = str_replace("IFRAME", "", $b);
  $b = str_replace("refresh", "", $b);
  $b = str_replace("REFRESH", "", $b);
  $b = str_replace("content", "", $b);
  $b = str_replace("select", "", $b);
  $b = str_replace("SELECT", "", $b);
  $b = str_replace("UPDATE", "", $b);
  $b = str_replace("update", "", $b);
  $b = str_replace("delete", "", $b);
  $b = str_replace("DELETE", "", $b);
  $b = str_replace("UNION", "", $b);
  $b = str_replace("union", "", $b);
  $b = str_replace("drop", "", $b);
  $b = str_replace("create", "", $b);
  $b = str_replace("modify", "", $b);
  $b = str_replace("rename", "", $b);
  $b = str_replace("text/javascript", "", $b);
  $b = str_replace("window.location", "", $b);
  $b = str_replace("function", "", $b);
  $b = str_replace("or 1=1", "", $b);
  $b = str_replace("'1'='1", "", $b);
  $b = str_replace("S@BUN", "", $b);
  $b = str_replace("../", "", $b);
  $b = str_replace("OR%", "", $b);
  $b = str_replace("1,1", "", $b);
  $b = str_replace("%27", "", $b);
  $b = str_replace("%22", "", $b);
  $b = str_replace("%0A", "", $b);
  $b = str_replace("%0D", "", $b);
  $b = str_replace("%3C", "", $b);
  $b = str_replace("%3E", "", $b);
  $b = str_replace("%00", "", $b);
  $b = str_replace("echo.*kae", "", $b);
  $b = str_replace("=%27\$", "", $b);
  $b = str_replace("%2e%2e", "", $b);
  return $b;
}
function sureHesapla($zaman, $suan, $ayrinti = 2)
{
  $tarihler = ["31536000" => "<span style='font-weight:100; color: #7D8693;'>yıl</span>", "2592000" => "<span style='font-weight:100; color: #7D8693;'>ay</span>", "604800" => "<span style='font-weight:100; color: #7D8693;'>haf.</span>", "86400" => "<span style='font-weight:100; color: #7D8693;'>gun</span>", "3600" => "<span style='font-weight:100; color: #7D8693;'>saat</span>", "60" => "<span style='font-weight:100; color: #7D8693;'>dak.</span>"];
  if ($zaman < $suan) {
    $gecen = $suan - $zaman;
    if ($gecen < 5) {
      $cikti = "5 Saniyeden daha az sure once.";
    }
  } else {
    $gecen = $zaman - $suan;
    if ($gecen < 5) {
      $cikti = "5 Saniyeden daha az sure gecmis.";
    }
  }
  $cikti = [];
  $cikis = 0;
  if (5 < $gecen) {
    foreach ($tarihler as $sayi => $kelime) {
      if ($ayrinti <= $cikis || $cikis < 0 && $sayi < 60) {
        $cikti = implode(" <span style='font-weight:100; color: #7D8693;'>,</span> ", $cikti);
      } else {
        $arasure = floor($gecen / $sayi);
        if (0 < $arasure) {
          $cikti[] = $arasure . " " . $kelime;
          $gecen -= $arasure * $sayi;
          $cikis++;
        } else {
          if (0 < $cikis) {
            $cikis++;
          }
        }
      }
    }
  }
  return $cikti;
}
function buyut($deger)
{
  $deger = str_replace("ç", "Ç", $deger);
  $deger = str_replace("ğ", "Ğ", $deger);
  $deger = str_replace("ı", "I", $deger);
  $deger = str_replace("i", "İ", $deger);
  $deger = str_replace("ö", "Ö", $deger);
  $deger = str_replace("ü", "Ü", $deger);
  $deger = str_replace("ş", "Ş", $deger);
  $deger = ucfirst($deger);
  $deger = trim($deger);
  return $deger;
}
function iyelik($kelime, $soneEkle = "", $bicimlendir = false)
{
  $encoding = "UTF-8";
  $baglac = "'";
  $sonHarf = substr(mb_strtolower($kelime, $encoding), -1);
  $sonHarfAlternatif = substr(mb_strtolower($kelime, $encoding), -2, 1);
  $sesliHarfler = "aeıioüuü";
  if (strrchr($sesliHarfler, $sonHarf)) {
    $kontrolHarf = $sonHarf;
    $iyelikEki = ["nın", "nin", "nun", "nün"];
  } else {
    $kontrolHarf = $sonHarfAlternatif;
    $iyelikEki = ["ın", "in", "un", "ün"];
  }
  switch ($kontrolHarf) {
    case "a":
    case "ı":
      $iyelik = $iyelikEki[0];
      break;
    case "e":
    case "i":
      $iyelik = $iyelikEki[1];
      break;
    case "o":
    case "u":
      $iyelik = $iyelikEki[2];
      break;
    case "ö":
    case "ü":
      $iyelik = $iyelikEki[3];
      break;
    default:
      $iyelik = "nın";
      $_kelime = $kelime . $baglac . $iyelik . " " . $soneEkle;
      switch ($bicimlendir) {
        case "k":
          $_kelime = mb_strtolower($_kelime, $encoding);
          break;
        case "b":
          $_kelime = mb_strtoupper($_kelime, $encoding);
          break;
        case "i":
          $_kelime = ucfirst(mb_strtolower($_kelime, $encoding));
          break;
        default:
          return $_kelime;
      }
  }
}
function cdn()
{
  if (ayar("cdn_sistemi")) {
    echo ayar("cdn_sistemi") . "/";
  }
}
function turkcetarih($f, $zt = "now")
{
  $z = date((string) $f, strtotime($zt));
  $donustur = ["Monday" => "Pazartesi", "Tuesday" => "Salı", "Wednesday" => "Çarşamba", "Thursday" => "Perşembe", "Friday" => "Cuma", "Saturday" => "Cumartesi", "Sunday" => "Pazar", "January" => "Ocak", "February" => "Şubat", "March" => "Mart", "April" => "Nisan", "May" => "Mayıs", "June" => "Haziran", "July" => "Temmuz", "August" => "Ağustos", "September" => "Eylül", "October" => "Ekim", "November" => "Kasım", "December" => "Aralık", "Mon" => "Pts", "Tue" => "Sal", "Wed" => "Çar", "Thu" => "Per", "Fri" => "Cum", "Sat" => "Cts", "Sun" => "Paz", "Jan" => "Oca", "Feb" => "Şub", "Mar" => "Mar", "Apr" => "Nis", "Jun" => "Haz", "Jul" => "Tem", "Aug" => "Ağu", "Sep" => "Eyl", "Oct" => "Eki", "Nov" => "Kas", "Dec" => "Ara"];
  foreach ($donustur as $en => $tr) {
    $z = str_replace($en, $tr, $z);
  }
  if (strpos($z, "Mayıs") !== false && strpos($f, "F") === false) {
    $z = str_replace("Mayıs", "May", $z);
  }
  return $z;
}
function oysonuc($id, $tip)
{
  global $db;
  $average = "SELECT AVG(yorum_puan) AS av FROM dbo_firma_yorum WHERE yorum_firmaid='" . $id . "' AND yorum_type = '" . $tip . "'";
  $result = $db->customQuery($average)->getRow("array");
  $ort_puan = round($result["av"]);
  for ($i = 0; $i < $ort_puan; $i++) {
    echo "<i class=\"fa fa-star\"></i>";
  }
  for ($i = $ort_puan; $i < 5; $i++) {
    echo "<i class=\"fa fa-star-o\"></i>";
  }
}
function oysonucx($id, $tip)
{
  global $db;
  $average = $db->customQuery("SELECT * FROM dbo_firma_yorum WHERE YorumID='" . $id . "' AND yorum_type = '" . $tip . "'")->getRow();
  for ($i = 0; $i < $average->yorum_puan; $i++) {
    echo "<i class=\"fa fa-star\"></i>";
  }
  for ($i = $average->yorum_puan; $i < 5; $i++) {
    echo "<i class=\"fa fa-star-o\"></i>";
  }
}
function oysay($id, $tip)
{
  global $db;
  $db->table("dbo_firma_yorum")->where("yorum_firmaid", "=", $id)->where("yorum_type", "=", $tip)->where("yorum_durum", "=", "Aktif")->getAll();
  return $db->numRows();
}
function youtube($embed, $w, $h, $alt, $thumbno)
{
  $patla = explode("watch?v=", $embed);
  $sonpat = explode("\"", $patla[1]);
  $vid = explode("?", $sonpat[0]);
  $sonvid = $vid[0];
  $img = "<img class=\"img-thumbnail\" src=\"https://img.youtube.com/vi/" . $sonvid . "/" . $thumbno . ".jpg\" alt=\"" . $alt . "\" width=\"" . $w . "\" height=\"" . $h . "\" />";
  return $img;
}
function breadcrumbs($text = "", $sep = " &raquo; ", $home = "Anasayfa")
{
  $bc = "<div xmlns:v=\"https://rdf.data-vocabulary.org/#\" id=\"crums\">" . $text;
  $site = "https://" . $_SERVER["HTTP_HOST"];
  $crumbs = array_filter(explode("/", $_SERVER["REQUEST_URI"]));
  $bc .= "<span typeof=\"v:Breadcrumb\"><a href=\"" . $site . "\" rel=\"v:url\" property=\"v:title\">" . $home . "</a>" . $sep . "</span>";
  $nm = count($crumbs);
  $i = 1;
  foreach ($crumbs as $crumb) {
    $link = explode("_", $crumb);
    $link = ucfirst(str_replace([".html", "-", "_"], ["", " ", " "], $link[0]));
    $sep = $i == $nm ? "" : $sep;
    $site .= "/" . $crumb . "";
    $bc .= "<span typeof=\"v:Breadcrumb\"><a href=\"" . $site . "\" rel=\"v:url\" property=\"v:title\">" . $link . "</a>" . $sep . "</span>";
    $i++;
  }
  $bc .= "</div>";
  return $bc;
}
function HavaDurum()
{
  global $db;
  $sor = $db->table("dbo_hava_durum")->orderBy("HavaDurID", "desc")->limit(1)->getRow();
  return $sor->durum_bilgi;
}
function KatSay($id)
{
  global $db;
  $altkat = $db->customQuery("SELECT * FROM dbo_sektorler_alt WHERE sektoralt_ust = " . $id . "")->getAll();
  foreach ($altkat as $key => $object) {
    $katlar[] = $object->sektoralt_id;
  }
  $sonuc = implode(",", $katlar);
  $db->customQuery("SELECT * FROM dbo_firma WHERE firma_ana_kat_id IN(" . $sonuc . ")")->getAll();
  return $db->numRows();
}
function KatMekSay($id)
{
  global $db;
  $altkat = $db->customQuery("SELECT * FROM dbo_sektorler WHERE sektor_id = " . $id . "")->getAll();
  foreach ($altkat as $key => $object) {
    $katlar[] = $object->sektor_id;
  }
  $sonuc = implode(",", $katlar);
  $db->customQuery("SELECT * FROM dbo_mekan WHERE FIND_IN_SET(" . $sonuc . ", mekan_alt_kategori)")->getAll();
  return $db->numRows();
}
function KatAltSay($id)
{
  global $db;
  $db->customQuery("SELECT * FROM dbo_firma WHERE firma_ana_kat_id IN(" . $id . ")")->getAll();
  return $db->numRows();
}
function FirKatSay($id, $durum)
{
  global $db;
  $db->table("dbo_firsat")->select("FirsatID,firsat_durum,firsat_kategori")->where("firsat_durum", "=", $durum)->where("firsat_kategori", "=", $id)->getAll();
  return $db->numRows();
}
function EtKatSay($id, $durum)
{
  global $db;
  $db->table("dbo_etkinlik")->select("EtkinlikID,etkinlik_durum,etkinlik_kategori")->where("etkinlik_durum", "=", $durum)->where("etkinlik_kategori", "=", $id)->getAll();
  return $db->numRows();
}
function HbrKatSay($id)
{
  global $db;
  $db->table("dbo_blog")->select("BlogID,blog_kat_id")->where("blog_kat_id", "=", $id)->getAll();
  return $db->numRows();
}
function HaritaKatSay($id)
{
  global $db;
  $db->table("dbo_harita")->select("HaritaID,poi_kategori")->where("poi_kategori", "=", $id)->getAll();
  return $db->numRows();
}
function ResKatSay($id)
{
  global $db;
  $db->table("dbo_resim_galeri")->select("ResGalID,resgal_kat_id")->where("resgal_kat_id", "=", $id)->getAll();
  return $db->numRows();
}
function VidKatSay($id)
{
  global $db;
  $db->table("dbo_video_galeri")->select("VidGalID,vid_gal_kat_id")->where("vid_gal_kat_id", "=", $id)->getAll();
  return $db->numRows();
}
function IlanKatSay($id)
{
  global $db;
  $db->table("dbo_ilan")->select("ilankat2")->where("ilankat2", "=", $id)->getAll();
  return $db->numRows();
}
function YzrYzSay($id)
{
  global $db;
  $db->table("dbo_yazar_yazi")->select("yazar_yzrid,yazar_yzdurum")->where("yazar_yzdurum", "=", 1)->where("yazar_yzrid", "=", $id)->getAll();
  return $db->numRows();
}
function SSLYonver($session_code)
{
  global $login;
  if (!empty($_SERVER["SERVER_NAME"])) {
    $site = $_SERVER["SERVER_NAME"];
  } else {
    if (!empty($_SERVER["HTTP_HOST"])) {
      $site = $_SERVER["HTTP_HOST"];
    } else {
      $site = preg_match("~(http|ftp)[s]?:\\/\\/[w\\.]*([a-zA-Z0-9\\.]+)\\/~i", $login, $match) ? $match[2] : "";
    }
  }
  if (empty($site)) {
    return NULL;
  }
  if (strpos($site, "www.") !== false) {
    $site = substr($site, 4);
  }
  $sslhash = sha1(sha1(sha1($site . "karistir")) . "karistir2");
  $sslhash = substr($sslhash, 0, 25);
  $sslhash = wordwrap($sslhash, 5, "-", true);
  $sslhash = mb_strtoupper($sslhash);
  if ($sslhash != $session_code || $sslhash !== $session_code) {
    exit;
  }
}

?>
 
Geri
Üst