Hoşgeldin Misafir

md5 Hash Fonksiyonu

Mustafa73

Mustafa73

Kaşif
20 Eyl 2023
41 Mesaj

Aktiflik

Seviye

Deneyim

TIM / GÖREV:
md5 Hash Fonksiyonu
md5 (Message-Digest Algoritması 5), veri bütünlüğünü test etmek için kullanılan bir şifreleme algoritmasıdır. Bu algoritma, girdinin büyüklüğünden bağımsız olarak 128 bitlik bir çıktı üretir ve
girdideki en ufak bir bit değişikliği bile çıktının tamamen değişmesine sebep olur. md5 genellikle
veri bütünlüğünü doğrulamak için bir sağlama toplamı olarak kullanılır. Bir verinin (dosyanın)
doğru transfer edilip edilmediğinin veya değiştirilip değiştirilmediğinin kontrol edilmesi, md5’in
en fazla kullanıldığı yerlerden bazılarıdır.
Bir md5 hash işlemi, herhangi uzunlukta bir dizi alınıp, 128 bitlik bir algoritmaya kodlanarak
oluşturulur. Aynı girdiye ait md5 algoritması her zaman aynı çıktıyı üretir. Bu algoritma genellikle
veri tabanı parolalarını şifrelemek için kullanılır.
md5 Hash İşlemi
Aşağıdaki işlem adımlarına göre md5 hash değerini hesaplayınız.
1. Adım: Web browser üzerinde md5 kodlama yapılabilecek birçok web sayfasından birini
görüntüleyiniz.
2. Adım: md5 hashing yapılması istenilen bilgiyi metin kutusuna yazınız.
3. Adım: Hash butonuna basarak girilen metnin md5 hash değerini elde ediniz.
“parola” şeklinde verilen düz metin, 8287458823facb8ff918dbfabcd22ccb olarak hash
sonucunu üretir. “parola” verisi, elde edilen hash kodu ile saklanır ancak elde edilen md5 hash kodları internet üzerinden geri dönüştürülür (decrypt). Örneğin on-line araçla önceden elde
edilen “8287458823facb8ff918dbfabcd22ccb” hash kodu girilirse md5 decrpyt işlemi yapılarak hash kodu başlangıçtaki düz metin hâl
ine çevrilebilir.
 
Geri
Üst